« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Usnesení z 5. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z diskuze z 5. ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou 5.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 26.března 2019 od 17:00 hodin
<br> Zá pis z 5.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 26.března 2019 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou
<br> Přítomni členové zastupitelstva:
<br> 8 členů — dle prezenční listiny,která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br> Program jednání:
<br> XX <.>
<br> 11.12.13.14.15 <.>
<br> A.Zahájení zasedání
<br> Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Volba návrhové komise
<br> Schválení programu zasedání
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Rozpočtová opatření
<br> Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby č.|E—12—OOO7554 — ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> Smlouva o sdružených službách dodávky odběru zemního plynu — Karlovarská plynárenská
<br> Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.7720266551 — Kooperativa pojišťovna,a.s.Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.2202012017-0129 — INSIA a.s <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou — příjemce TJ Slavoj Bečov nad Teplou,z.5 <.>
<br> Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou pro
<br> 111.009“
<br> spolky působící na území města
<br> Partnerská smlouva mezi Městem Bečov nad Teplou a Bečovskou botanickou zahradou
<br> Odstoupení z funkce jednatele společnosti Městská společnost Bečov s.r.o.Výběrové řízení— Oprava krovu,podlahy půdy,nátěr šindele,oprava šindelové střechy na spojovacím krčku objektu radnice v Bečově nad Teplou
<br> Pověření starosty k projednávání územního plánu
<br> Zřízení osadního výboru Vodná
<br> Určení počtu členů osadního výboru Vodná
<br> Volba členů osadního výboru Vodná
<br> Volba předsedy osadního výboru Vodná
<br> 16.17.18.19.20 <.>
<br> 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34 <.>
<br> Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.kvě...
Usnesení z 5. ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou 5.zasedáníZastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 26.března 2019 od 17:00 hodin
<br> USNESENÍ
<br> z 5.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,konaného dne 26.března 2019 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
<br> 8 členů - dle prezenční listiny,která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br> Program jednání:
<br> XX <.>
<br> 11.12.13.14.15 <.>
<br> A.Zahájení zasedání
<br> Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Volba návrhové komise
<br> Schválení programu zasedání
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Rozpočtová opatření
<br> Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby č.|E—12—OOO7554 — ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> Smlouva o sdružených službách dodávky odběru zemního plynu — Karlovarská plynárenská
<br> Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.7720266551 — Kooperativa pojišťovna,a.s.Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.2202012017-0129 — lNSIA a.s <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou — příjemce TJ Slavoj Bečov nad Teplou,2.s <.>
<br> Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou pro spolky působící na území města
<br> Partnerská smlouva mezi Městem Bečov nad Teplou a Bečovskou botanickou zahradou
<br> Odstoupení z funkce jednatele společnosti Městská společnost Bečov s.r.o.Výběrové řízení— Oprava krovu,podlahy půdy,nátěr šindele,oprava šindelové střechy na spojovacím krčku objektu radnice v Bečově nad Teplou
<br> Pověření starosty k projednávání územního plánu
<br> Zřízení osadního výboru Vodná
<br> Určení počtu členů osadního výboru Vodná
<br> Volba členů osadního výboru Vodná
<br> Volba předsedy osadního výboru Vodná
<br> ?".UOPU
<br> Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou 5.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Tep...

Načteno

edesky.cz/d/2870343

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz