« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Pozvánka na ZO Rantířov dne 15. 4. 2019 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO 15.4.2019.pdf [0,20 MB]
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rantířov dne 15.4.2019 v 20:00 hodin V KD Rantířov
<br> Program jednání:
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5) 6)
<br> 7) 8)
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení a doplnění programu jednání
<br> Projednání roční účetní závěrky obce Rantířov za rok 2018 Projednání závěrečného účtu obce Rantířov za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2018 Projednání roční účetní závěrky PO MŠ Kaštánek za rok 2018 Projednání závěrečného účtu obce a PO MŠ
<br> Kaštánek za rok 2018
<br> Projednání urbanistické studie části obce Rantířov
<br> Projednání odvolání M—KOVO s.r.o.k umístění stavby splaškové kanalizace + ČOV
<br> Projednání rozpočtová opatření č.1
<br> 10) Různé 1 1) Diskuse 12) Závěr
<br> V Rantířově dne 8.4.2019
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce Rantířov
<br> Gaim nmvrmev X—X sss XX Rantlřcw._- '“ lČf gar 37?
<br> Vyvěšeno: 8.4.2019 „„,/" f „,<.> -f'J/Sejmuto: 16.4.2019
<br> VJ L \ /
<br> „247 1/7 '

Načteno

edesky.cz/d/2868523

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz