« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.3/2019
Obec Horni Slivno KEO—W' 1.11.273 ! Uc06x
<br> „.<.>.<.> „.' :8 <.>,1 Rozpoctove opatrenl c.3! 2019 zpracován“ 4 20 9
<br> strana: 1 VÝDAJE N+2+Uz Eng XXX XXX ZJ Půvomnhodnma Znéna Pozméne Paws X) XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX 000 120000000 -10000000 110000000 Sphškovákanáaace Paragraf 2321 celkem: 1 200 000,00 -100 000,00 1 100 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 2) 000000000 0000 3309 5194 000 10 000,00 1 030,00 11 8?0.00 Věcné dary 3) 000000000 0000 3390 5492 000 10 000,00 —2 000,00 8 000,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3399 celkem: 20 000,00 430,00 10 020,00 Ostatní zaležitost kultury,církvi a sděl.prostí-e * 4) 000000000 0000 3419 5222 000 2 200,00 130,00 2 330,00 Nelnvestíční transfery spolkům Paragraf 3419 celkem: 2 200,00 130,00 2 330,00 Ostatní sportovní činnost * 5) 000000000 0000 61?1 6121 000 0.00 100 000.00 100 000,00 Budovy.hall,r a Stavby Paragraf 011'1 celkem: 0,00 100 000,00 100 000,00 Činnost místní spravyr * Org:0000 cakam: 122220000 030 122220000 VÝDAJEcemem 122220090 030 122220090
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.312019
<br> "výdaje na nákup stavby — plechové garáže pro Joh-n Deere,ještě se bude dělat podlaha.Změna V rámci paragrafu.C);patřjení je navrženo vyrovnané <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250!2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo pře5uny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 14í2019 na zasedání dne 25.03.2019 <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2866803


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz