« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/034/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/034/2019
2761/UTP/2019—UTPM
<br> Čj.: UZSVM/UTP/2596/2019-UTPM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Tep/ice,Husitská 1071/2,415 02 Tep/ice
<br> %ámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.UTP/034/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostíce
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřaď'),jemuž podle 59 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „ZlvlS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení & 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po spinění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 8.dubna 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemky
<br> - stavební parcela č.6 o výměře 1223 m2,druh pozemku — zastavěná plocha a nádvoří,způsob využití — zbořeniště,způsob ochrany — O <,>
<br> - pozemková parcela č.38 o výměře 281 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití —jiná plocha,způsob ochrany -— 0
<br> v katastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedené u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemky se nacházejí v samostatné části obce Rtyně nad Bílinou — Malhosticích.Přístup a příjezd k pozemkům je sjezdem z dálniční komunikace a dále po místní asfattové komunikaci.Na části pozemku st.p.č.6 se nacházejí rozvaliny a torza původní stavby a kamenných zdí.Pozemky jsou částečně zatravněny.Pozemky jsou volně přístupné <.>
<br> Územní plán.pozemky jsou dle platného územního plánu vedeny jako plochy kbydlení lš4 vyhláška č.501/2006 Sb <.>
<br> Liniové stavby
<br>.CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a....

Načteno

edesky.cz/d/2865533

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz