« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro voliče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
<br>
<br>
<br> Informace pro voliče <,>
<br> který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
<br>
<br>
<br> Volič,který po 14.dubnu 2019 změnil adresu místa trvalého pobytu na území
<br> jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do
<br> Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého
<br> pobytu (§ 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského
<br> parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br>
<br> Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě původního
<br> trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do
<br> Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
<br>
<br>  obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do
<br> uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy do 22 <.>
<br> května 2019 nebo
<br>
<br>  ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě
<br> nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve
<br> volebním okrsku <.>
<br>
<br> Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu je v rámci
<br> téže obce <.>
<br>
<br> Poznámka:
<br> Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
<br> nebude vydáno v případě,že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do
<br> Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský
<br> průkaz <.>
<br>
2019-04-03T13:55:16+0200
JUDr.XXX XXXXXX XaXXbXXXfXXXXbXXdXXfeXXXXXXaaXeXecXXXeff

Načteno

edesky.cz/d/2862948


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz