« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.05 ze dne 25.03.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
U S N E S E N Í č.05
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 25.03.2019
na zasedání bylo přítomno 10 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2018,kdy náklady mateřské školy byly ve výši
1 591 128,08 Kč,příjmy 1 515 428,- Kč a hospodářský výsledek,který vykazuje ztrátu
ve výši 75 700,08 Kč
3.financování ztráty hospodaření mateřské školy Holohlav ve výši 75 700,08 Kč
<br> z rezervního fondu mateřské školy Holohlavy
4.účetní závěrku Obce Holohlavy za rok 2018,kdy náklady obce činily 9 674 855,95 Kč a
<br> výnosy 14 303 570,53 Kč.Výsledek hospodaření obce Holohlavy vykazuje zisk
4 718 965,- Kč před zdaněním a po zdanění 4 628 714,- Kč
<br> 5.poskytnutí dotací z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok
2019 jednotlivým organizacím v celkovém objemu 199 750,- Kč ( viz.Příloha č.1 )
<br> 6.odprodej stavební parcely č.536 o výměře 1 m2 ve vlastnictví obce Holohlavy
<br> ( prodávající ) za cenu 50,- Kč/ m2,kdy veškeré pořízení potřebných dokumentů pro
<br> uzavření kupní smlouvy a následný převod pozemku zajistí kupující na své náklady
7.na základě výběrového řízení firmu SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s.r.o
<br>  provedením výstavby Sportovního areálu U Svatých za cenu 15 719 142,11 Kč vč.DPH 8.bezúplatný převod odděleného pozemku p.č.16/2 o ploše 99 m2 do vlastnictví obce
Holohlavy
<br> 9.vybudování parkovacích míst pro návštěvníky holohlavského hřbitova,části farské zdi <,>
<br> vjezdu do farské zahrady s bránou o šířce cca.4 m a opravu vchodu na hřbitov
<br> za předběžnou cenu 1 331 000,- Kč vč.DPH,kdy realizace výstavby proběhne v roce
2019
10.prodej 28 m3 smrkového a akátového dřeva z holohlavského parku vytěženého na
<br> základě doporučení dendrologické studie.Dřevo nebude prodáváno po částech,ale
<br> proběhne prodej celého objemu dřeva obálkovou metodou,kdy vyvolávací cena činí
<br> 16 800,- Kč (600,- Kč/ m3 dřeva)
11.za...

Načteno

edesky.cz/d/2862897

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz