« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.05 ze dne 25.03.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.05
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 25.03.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX <,>
Omluveni: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Zpráva o hospodaření MŠ za rok 2018 a schválení hospodářského výsledku
MŠ Holohlavy
<br> 3.Schválení hospodářského výsledku obce Holohlavy za rok 2018
4.Vyhodnocení žádostí a schválení výše příspěvků poskytnutých z rozpočtu
<br> obce Holohlavy pro rok 2018
<br> 5.Schválení prodeje pozemku u čp.61
6.Vyhodnocení a schválení výsledku VŘ na akci „Výstavba Sportovního parku
<br> U Svatých“
7.Bezúplatný převod pozemku a výstavba farní zdi
8.Prodej dřeva z holohlavského parku
9.Svoz bioodpadu v zimních měsících
10.Rozpočtové opatření č.2
11.Informace
12.Diskuse
13.Usnesení
14.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty.Dále konstatoval,že je
přítomno 10 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu  posledního jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel
byli schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2018,kdy náklady
<br> mateřské školy byly ve výši 1 591 128,08 Kč,příjmy 1 515 428,- Kč a hospodářský
<br> výsledek,který vykazuje ztrátu ve výši 75 700,08 Kč <.>
<br> Ztráta hospodaření ve výši 75 700,08 Kč bude financována z rezervního fondu MŠ
<br> Pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
3.Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Holohlavy za rok 2018,kdy náklady
<br> obce činily 9 674 855,95 Kč a v...

Načteno

edesky.cz/d/2862896

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz