« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 11/2018
Obec Karla
<br> KEÚW 1.11.2251UDDBx
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracmranc: 211921315 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření &.11
<br> PŘIJMY N*Z+Uz Org F'ar Pul ZJ F'Ermdni hodnota Zas-ana Pc- zmůnů Fmi: 11 BUDDDÚDDD [IG-DD 12100121 13111 DDD 1411 1303.01! 25.130 1.113 1125.00 Poplatek za provoz sthůmu shmmaídmanlshémj zp uuwama? umu umu 4111 DUU 11cm 45 WD un 45 Dunn-:| Haim-ast přqManEfergr : všeuhpnkl spr-aw SR - mlh Paragraf 1111011 caitam'.1411 0011311 4-5 [125.111] 155 uzmul: * 31 WWW-DDD UND 3539 2111 DUU 11013 ED 930.013- 21) BUDE-D Příjmy : puakybvání služeb a výrobků FWD-dl Labe Paragraf 3519 Galium: um an mnm 21: unum Komunálnl ilmy : aumnl mw! ]Inch nam! * ůrg: nam alum: 141.1 mnm lli 021.110 ms 1125.00 PůiJm' Galium uo unum as 025.10 m uzsm WDME N+Zf Uz Eng Far Pul Z.! Půvadnl hodnota Změna Po změně Pup-15 41 mnu-onomu MIDI:! 3612 5139 nm B.II! 5 oman 5— 111111 DG Nákup mamdálujind: nezařazený - BYT EJ WDWDWD DUBU 3612 5111 DBG 11.130 15 DWHD 15 NU EID Oprah! & udržování - Dbemi E111 Pamgral' 1512 nemam: nm zn mmm zubama agmo huapoaaratul - B] DODDFE18'F Dan:: 5115 5139 1:11:10 D EU::.5 mapa 5 1210121321121 Nakup materialu jlndE' nezařazeny- komunal mlhff Tj DWDBBW? WUG 13115 51135 DUU [I.lillíll 3-13 128.111) 31! 12.11.1313 Nákup Datatnlch služeb 81 DCIDIIIĚMBT MDD 3:15 ETTS unc: D.IZID 1 312.114! 1 EIZ-“2m Půhnáiréni Plngrll M15 :ilham: 11.110 51101131: 45 XXXX XXXXX du mntuphalslm- Ema—mnich umnaprhn ' Org: umu celkem: XX.110 anumm BED-111130 !! EMBEDDED nůž? 33141 5521 DDD D.IJD 25.111) 25.01: Základnu Důtrqr účet územ samoaproelkú Paragraf 3311 cakam: D.III) 26.011 25.111: ůinnmtl kutr-mnichů * Drg: HUZ? vue-11mm: 0.011 25.00 25.00 VÝDAJE Hmm 0.110 55 025.011 55 DIE-.W
<br> GbE-1: Karle KEU-W 1.11.2251Ucůůx
<br>.<.>.zpracováno: 20.9.2016 Rozpočtove zmenv roku 2018 atrana: 2
<br> Rozpočtové opatření E:.11
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> FŘUMY F'ar Pol Org Pts-vodni hodnota Zmena Po areně Popra nooo M M a 451 312.111! 4! man 5 EN 355.110...

Načteno

edesky.cz/d/2861106


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz