« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 13/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 13/2018
(Jooo Karle-
<br> HEÚ-W 1.11.2251l UcůEx
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 13.10.2013 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření &.13
<br> PŘÍJMY N+Z— Uz Org XXX XXX ZJ Puvodní hodnola Zmena Po změně Popa X]- DDUWUDUIJ BUDO (JUDO 1113 Don 2GB DDDDÍJ 4D HDD.—DEI 2-10 CIDD DCI Daň : pďůmu 132ka osob uyblranů srážkou 2]- mumutmu UDW ůDElů 1.211 CIDD :] SDD DUE-IDE 35 1?1_|:|ů 3 3:36 T'r'1.I2|1".l XXX : prmone hodnot:.<.> - Fir-graf non-u mlha-|: :.ano DNM H; 11mm 3 515 111.00 * Org: 011110 celkom: 3 EDD DWJIÍIEI ?B „1.110 :! ETE 111.011 FRIJW mmm : sou unum ?i.mon :: 515 111.01: % WDME N+24 Uz ůrg XXX XXX X.X Původní hodnota Změna Po zmoně Popis.311 105159511 IJEIDEI 3539 5139 EÚD 5D DDCLDD 1? 150911? 5? BEIE'JJT Nákup matoriáču inde neznate-ný- - DFLGCENKY D 41.11335-59512 onom 3539 5139 non 5D moon 15 2312? BE- zvu—.::? Nákup maheriálu pnnc nezařazmy-DFLÚCEMK'I' D Pirlgrif 3535 cuhan-|: 113-11- onom 113 32134 133 315,31 Homunůinl služby | úmnl moj ]Indi nm! * 51 (JUDÚUDÚDD naco 3525 6121 non 11.00 o 171 Do 5 i?1 „|:-D Elmo-ay haag- & 51310? Forum 3125 album: o.on & 111.011 5 171.01: Wuth'lnl & mího-doom! komunálních odp: * 51.omnonnonn nooo 5112 mm non 50 uuoon ao como SD MGM Pain-mmm na Goc zana oflsmk na st politiku mef E112 oelhom: :o mm :o nomen 311 mnm Eamon—ohnou ooo! ' Org: nooo onlkm: 'IED DNM N 050134 2'2I3 1150.11 Tb 1M51SD13 13155 31339 513131 [IC-“D D.C-EI El 121135 É— 12D 55 láklacřníběžnj- Erta! úmm.san1ospr celků Plfogrof 3539 oolkm: o.on E 1211.56 B 1211.05 Komunitnl :Iuthy & hamru mojjindu natur,Dig.: 11155 ulkam.11,110 & 1211.55 5 12.11.55 VÝDAJE celkem 1511 onom ra 1T1.uo 225 111.00
<br> Doe: Karle KEU-W 1.1 1.225 r Uoůíix
<br> Rozpočtové změny roku 2018 zpr-“mám 55-10-2913
<br> strana.“ 2 u r i r Roz pootove opatrenr č.1 3 Změna závazných ukazatelů PRUMY XXX XXX org Původní hodnora Změna Po zmena Poprs anon mx m a ma sea,-m ?e 1z1„|:|n a na: 555.011 pRIJM'r' celkem a ona asana ra 111.119 1 532 saam VÝDAJE F'ar XXX XXX Původní hodnota bal...

Načteno

edesky.cz/d/2861104


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz