« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 14/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 14/2018
Cina: Karla KEÚ-W 1.11.2415.:I Llnůůx
<br> Rozpočtové změny roku 2018 max:; 3.11.2015
<br> anpnčtové opatření č.14
<br> Pnlmv N+Z+Uz Drg F'ar Fn! ZJ Původní hodnota Změna Po změně Pama " nnmnúnnů DMU DDCIIII 1111 GDB : 3m EICIEIJJEI 120 lil-[ID.EID 1 4511 UNIFE Daň z příjmů hlinitým-h Dinh placená plá'tnl :; umana-uuu.umu upon 1121 uuu : 1nn nnn.|:||:| sn? Hann 1 an? Tan-„nn Danznrigmú nmmckýrchnmů 31 DDODIJODDD UHU [ID-CID 1211 DDU 3 339 214.1:IEI EEICI DIJEILIG 3 535 214.01: Daň z přidané hodnoty Paranal GNU naálmm: E ?T! MALDI) 51? 735.110 5 NG 5511.55 * Org: DWH celkem: 5 TH 2141111 52? 115.110 5 NE 55055 PŘIJIIY mnam :; 1111 21.1.1111 521 135.00 11.mm mm == VÝDAJE N+Z+Uz Drg F'ar Pul 2.1 Původní hmmm Zmena Po změně Penis.41 DUDDIJODEID UHU 2232 51?1 CIDD DJJIJ 223 EDUJJD 225 ZDE!.DID mevyaudrlnwani Plragnlf 2212 celkem: MII 22! mmm 225 ÉWJÍID 511mm " 51 DIJGIDIJDDIJG UND 13412 6121 DDD D.CIIJ 4D? TEE DD dů? THE-„DD Bl.-jm.hal:.r a ada-11:5 - Hflšhů Faragfaf 3412 cakam: n.nn 4111 Tum 411? 133.111: Bpnnnvnl :lňmnl » nul-atm Eth-cn * 5) Duncanem mnou 353.9 5u11 na.—nu anu unum 14:1 Donum un unum Prat,- znmůstrana.: ».- pmc pom mms ames: na mu Pau—511.1 3539 call-cm: ann unum 1m unum 4.1.11 11mm Kmunllnl lluthr | numnl mnijlnda nm? * Tj WWDDÚDU DUU-D III?-15 5159 GOD 225 200.012! »225 zonou D DCI Nákup nain1nich Eduáab - pm :: 1-3!qu zm Paragraf 374.5 celkem: 225 EMM 418 mm 11.01! PM! o 111th nbci l “Nihon mm * $) MDMDDDD DUCH! 5112 51323 [IUI] BED BE&W ZBEI DDRIII aan DDU DCI Daman-r členu ZBBÍUPIIEMEU nbci & krajů Fir-graf M12 bulku-n'.BED DNM 2511 mm na unum muhaha obci * Gig: anno celkem: 1 "B znam BT." 135.90 2 malamut:
<br> WDME celkem 1 1111 znam 1127 TEEJID : nos saam
<br> Dhoc Karin RED-W 1.11.2415 ílecDEix
<br>.<.>,v ' '.<.> 1 Rozpootove zmeny roku 2018 mama“ 51120 &
<br> strana: 2 Rozpočtové op at řenl o.14 Změna závazných ukazatelů FŘUHY XXX XXX org Původní hodnota Změna Po změ-ne Foals sum nun: mm: s sss 511.01: 321 nano sua 345.511 PŘÍJM? celkem a ...

Načteno

edesky.cz/d/2861103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz