« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Moravskobudějovický mikroregion - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Moravskobudějovický mikroregion - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: //
<br> Č.j.: KUJI 15949/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem Náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice,IČO: 70821399 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.listopadu 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 18.března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.března 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion Náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Bc.XXXX XXXXXXXXXXXXXX — předsedkyně Bc.XXXXX XXXXXXX - samostatný referen Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ MB XXXXXXXX XXXXX - tajemník svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DS...

Načteno

edesky.cz/d/2860073

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz