« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Moravskobudějovický mikroregion - závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Moravskobudějovický mikroregion - závěrečný účet 2018
Licence: MUMB (mumb M) XCRGBZUC / ZUC (17052018 12:20 / 201803071116)
<br> 0000ALV06TZM
<br>
<br> Moravskobudějovický mikroregion
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> 04.04.2019 07:36:55 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br>
<br> IČO: 70821399 Moravskobudějovický mikroregion
<br>
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.nám.Míru 31/31
<br> obec Moravské Budějovice
<br> PSČ,pošta 67602
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 568408311
<br> fax 568421022,568408322
<br> e-mail mesto@mbudejovice.cz
<br> WWW stránky www.mbudejovice.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> 04.04.2019 07:36:55 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 26 000,00 76 667,25 50 667,25
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 2 366 277,44 2 509 554,44 3 229 554,44
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 392 277,44 2 586 221,69 3 280 221,69
<br> Konsolidace příjmů 720 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 392 277,44 2 586 221,69 2 560 221,69
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků...

Načteno

edesky.cz/d/2860072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz