« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Nabídka nemovitého majetku Jeneč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka nemovitého majetku Jeneč
Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci
<br> 19300 Praha 6,Třanovského 622111 IC: 00016918 DIC: 0200016918
<br> Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl A LX,vložka 851
<br> Obec Boháňka XXXXX XXXXXX,starosta Boháňka XX,XXX XX Hořice
<br> Naše č.j.: \\fšifzoie Telefon: +420 728 374 246 e-mail: simcakova©statekjeneccz
<br> Praha 14.01.2019
<br> Věc: Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodwr prodeji
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> dovolte nám touto cestou,sohledem na blížící se ukončení likvidace našeho podniku,nabídnout Vaši obci nemovitý majetek v naší správě v katastrálním území Vaší obce,kterýje možný:
<br> a) získat bezúplatně dle 5 9 odst.3) zákona č.77/1997 Sb <.>,o státním podniku timto postupem je možné převést na Vaši obec pozemky pod místními komunikacemi ve vlastnictví Vaší obce viz.přiložené LV — pozemky se způsobem využití „ostatní komunikace“
<br> b) odkoupit je možné téměřjakoukoli nemovitost viz.přiložené LV
<br> V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném emailu nebo
<br> 'lvr
<br> Zbylý náš majetek budeme následně prodávat v dražbě,o čemž Vás taktéž vyrozumíme <.>
<br> Dále Vás zdvořile žádáme o vyvěšení naší nabídky k prodeji nemovitého majetku,kterou přikiádáme v příloze na úřední desce Vaší obce po dobu 60 dnů <.>
<br> O tomto zveřejnění nám prosím zašlete potvrzení o vyvěšení a sejmutí z úřední desky <.>
<br> Budeme rádi,pokud o možnosti odkupu nemovitého majetku budete informovat Vaše občany i jinou vhodnou cestou (zasedání zastupitelstva,mistni zpravodaj,rozhlas atd.)
<br> Jiti
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,likvidátor
<br> Děkuji za spolupráci,s pozdravem
<br> Příloha: Nabidka prodeje nemovitého majetku LV č.86 pro k.ú.Boháňka
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci 16300 Praha 6,Třanovského 622/11 IC: 00016918 DIČ: C200016918 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl A LX,vložka 851
<br> Nabídka ...

Načteno

edesky.cz/d/2859682

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz