« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Nabídka nemovitého majetku Jeneč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka nemovitého majetku Jeneč
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 11.01.2019 09:15:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín,kód: 604 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0522 Jičín 572705 BoháňkaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci <,>
Třanovského 622/11,Řepy,16300 Praha 6
<br> 00000001-001
<br> 00016918
<br> Vlastnické právo
<br> Právo hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 605930 Boháňka List vlastnictví: 86
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Česká republika
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci,Třanovského
622/11,Řepy,16300 Praha 6
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci,Třanovského
622/11,Řepy,16300 Praha 6
<br> Pro:
<br> Pro:
<br> Pro:
<br> 00000001-001
<br> 00016918
<br> 00016918
<br> RČ/IČO:
<br> RČ/IČO:
<br> RČ/IČO:
<br> Pozemková kniha zákon č.354/1921 Sb.a č.507/1921 Sb.(neknihováno) <.>
<br> Ohlášení zániku práva hospodaření a vzniku práva hospodařit Státního statku Jeneč,s.p <.>
Zn.-172/2006 /909 ze dne 12.07.2006 <.>
<br> Rozhodnutí o sloučení organizace,o zrušení organizace Ministerstva zemědělství ČR Č.j.-
8242/2006 - 13020 ze dne 09.05.2006 <.>
<br> o
<br> o
<br> o
<br> Z-7767/2003-604
<br> Z-6381/2006-604
<br> Z-6381/2006-604-
<br> Pozemky
<br>
<br>   183/1
<br>   183/6
<br> 433
<br> 3152
<br> ostatní plocha
<br> ostatní plocha
<br> jiná plocha
<br> neplodná půda
<br> rozsáhlé chráněné
území
rozsáhlé chráněné
území
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: 000...

Načteno

edesky.cz/d/2859681

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz