« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinění schváleného rozpočtového opatření č.1/2019
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválenému rozpočtovému opatření č.ž/2019 Skupinoveho vodovodu Svitavy:
<br> - rozpočtové opatření bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 153_2019
<br> - schválené rozpočtové opatření je od 22.3.2019 veiektronické podobě zveřejněno na webových stránkách svazku,kenkrétnč:
<br> http::“fskupinovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon-o-rozpoetove-odpovednostiýrozpoctova—opatrenLphp
<br> — do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkové (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> - schválené rozpočtové opatření je zároveň zveřejněno přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> XE i_rPf/VUVY VOŘÚFUÍJ SVÉ/ii? “5144233 035?
<br> 77 13.Many-ln 2.5,)í—č 6731452115-
<br> “ tak '.Íól 3517 2-10.;ál 559 ?ÍA'
<br> „a €“.Ú \.fax.štířišIí-"j
<br> Ve Svitavách dne 2.3.2019 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> ROZPOČTO VÉ OPATŘENÍ č.1/2019
<br> V rozpočtu skupinového vodovodu Svitavy pro rok 2019 je třeba vlivem objektivně
<br> působících příčin upravit výši příjmů a výdajů <.>
<br> Příjmy (v tis.Kč) Třída 2 —- navýšit nedaňové příjmy o
<br> Příjmy Pitná voda celkem 1.400,— Výdaje (v tis.Kč) Třída 5 - navýšit běžné výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 260,- Výdaje (v tis.Kč) Třída 6 — navýšit kapitálové výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 2.490,-
<br> Rekapitulace:
<br> Schválený Upravený rozpočet rozpočet \: tis.v tis.Kč Kč
<br> Nedaňové příjmy celkem 1400000 15.400,00 Běžné výdaje celkem 6.900,00 7.160,00 Kapitálové výdaje 6.950,00 €).—440,00 celkem Schodek/přebytek (-/+) 150,00 -1.200,00 Splátky ČMZRB a.s.-1.190,00 -1.190,00 Splátky čs a.s.420,00 420,00 Financování 1.460,00 2.810,00 (= saldo s opač.znam.)
<br> Rozpočtové opatření č.01/2019 bylo schváleno členskou schůzí dne 15.03.2019 <.>
<br>.'\'Rl...

Načteno

edesky.cz/d/2859503


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz