« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 1/2019
OBEC KARLE Ka rle 4.558 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.HEDIS" ze zasedání Zaatupiteistva obr.—e Karla konaného dne 23.I.2019
<br> Přítomni: Pavei Pavliš.ívliíoš Jadrný'.Miloš.Baran.Aíeš Havran.XXXX XXXXXXX.XXXXXXXXXX XXXXXXXX.<.> XXX XXXXX.Alena Jnrenkovía XXXXXXXX XXXXXX
<br> Úmluveni: Program: X.Projednání Žádosti o jednorázový příspevek Farní eharily Litomyšl 2.Projednání Žádostí p.Š.o koupi pozemku 3.Projednání Žádosti p.(J.a Ř.o koupi pozemku 4.Projednání Žádosti p.N.o koupi pozemku 5.Projednání možností odkoupení prodejny &.ínfonnaee o hoapodařeni v XXXX ?.ínfonnaee o hospodaření větrné elektrárny H.Rozpočtové opatření e.i 9.Diskuse IU.Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Karla na avi-m zasedání dne 23.1.3119
<br> SCHVÁLILO 2) prodej pommkú p.č.HIS - Bílí m2 v k.ú.Ostrý Kámen a p.č.221.113 - IQ? m?.v k.ú.XXXXX XXXX Š.za cenu HL- Kč.-fm? Pro: *) Proti: [! Zdržeío ae: i)
<br> B] rozpočtové opatření e.! Pro: *) Proti: [] Zdržeío ae: []
<br> NESCH "v'ÁLI LU ] ] přispěvek pro Farní charitu Litomyšl Pro: *) Proti: (] Zdržeio se: i)
<br> 3) prodej pozemku p.č.425 v k.ú.Karíe panu (J.a paní Ř.Pro: 9 Proti: ů Kdo?—.en: se: [)
<br> nana na vňnozvli 4) žádost pana N.o koupi pozemku na výstavbu RD v obci Karlu neho Ústrjš' Kámen
<br> Pro: ILIl Proti: í) Zdrželo se: Ú S : jednáni obce Karle s COOP Havlíčkův Brod o možnosti odkoupení prodejny v Karli Pro: *? Proti: fl Zdrželo se: Ú
<br> Eri zprávu o hospodaření v obecních íesieh za rok 20 | 3 Pro: 9 Proti: íJ Idríolo se: íí
<br> ?) zprávu o provozu "v'I—Zí ve víastnietví obce Karle za rok 2m R Pro: *? Proti: UI Kdržeío se: fi
<br> místttstatosja /" starosta
<br> Tvíí sšaýítý- " Pavel Pavíiš ; -' /.-".-.<.>.) %.? k: _.r ! “XK/fw)
<br> /
<br> / <.>

Načteno

edesky.cz/d/2859502

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz