« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2/2019
OBEC KARLE Kárlc 4.568 02 Svitav—“y 2
<br> lsnesení č.2520119 zc rocetláni Zastupitelstva ohne Knrle konaného dne 27.2.21119
<br> Přítomni: Povel Pot-'liš.Miíoš Jadi-ný.XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.Daná Novotná.Stanislava Kskišová Jon 'l'obck.Meno.lurenková.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Úmluva ní:
<br> Pro ram: ] Projednání Žádostí o Hnán-iní příspěvek Farní clnsritjJ Polička 2,Projednání Žádosn o finanční příspěvek Českého svazu včelařů l Projednání Žádostí o podporu Zeíeneho 1|ííendoíí 4 Projednání Žádosti p.N.o koupi pozemku 5.Projednání Žádostí o Éíírení místní komunikace u bytového domu č.p.IUI &.Projednání houpe prodejny ?.Projednání výstavby obecni cesty od kostela k č.p.9? 3,Projednání Smlouvy s Městskou knihovnou ve Svitavách 9.Diskuse HJ.Záver
<br> zastupitelstvo obce Karla: na svém zasedání dne ET,2.EU 10
<br> scHVáLtLo 11 tinanční příspěvek Farní charitě Políčka ve výši lůílů: Kč Pro: o Proti: [) Zdržolo se:t1
<br> 21 íinančni příspěvek Českému svazu \“Čti'íařú Litomyšl ve Výši ],UÚÚ: Kč Pro: 9 Proti: Ú Edrželo se: []
<br> 51 “zpevnění příjevdové komunikace kolem domu č.p.1U2 Pro: *? Proti: Ú Zdrželo se: ti
<br> ?] opravu a rozšíření obecní cesty koíem kosteíá k domu č.p.9? Pro: 9 Proti: U zidrželo se: ll
<br> Bi Smlouvu s Městskou knihovnou ve Svitavách s příspěvkem 3; Kcíobyvatele Pro: *) Proti: U Zdržeío se: ít
<br> nnscnváuLo
<br> JJ Žádost o finanční podporu Kek—zneho Vendolí Pro: *? Proti: Ú Zdrželo HE: í)
<br> o) koupi budovy Jednoty »: Karli Pro: *? Proti: í) ldržclo se: u
<br> nana Hk VĚDÚMÍ 41 žádost 13.N.o koupi pozemků pc.EWH.379.55.SW.-"! a IEEE-"É t“ k.ú.Káríe Pro: *? PHHÍ: ít Zdrželo se: ti
<br> XXXXXXXX XXXXX Bav as

Načteno

edesky.cz/d/2859501

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz