« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 9/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 9/2018
OBEC KARLE Karlo 4,568 02 Svitavy 2
<br> USM,-Soni č.WINE : ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Karlie konaného dne 5.11.2013
<br> Přítomni: Fox-o! Pax-lisi Miloš Jndrný XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.Mono J uronková.Stanislava Kokišovo.Jun 'l'obok.XXXX XXXXXXX.XXXXXXXX XXXXXX Ulnhwonl:
<br> Progrn m: I.“ř.—".ložoni 51th členů zasmpitoiswo ].LÍ-rčoot' m-čřovotolů zápiou '[Ěř 95 odst.1 zákona o obcích: & zapíoovotolo ].Schválení programu 4 Volba starosty & nústoatorooty a) určení funkcí.pro které budou člooovč zastupitelstva obce uvolněni hJ určoní způsobu volby Simonu-' &: místostarosty čj “mlha otoman,- dh volba mioioslaroaty 11.Lřízoni kontrolního 1„'$-horo a) volba přodoody kontrolního výbom b) určení počtu členů a volba členů kontrolního výboru &.Jmenování Lollumí komioo - wořha předsedy ?.čřizooí tinoočoího výboru o) volba pčodsody línončního výboru o) určení počlu členů a volba člonú finančního výboru 3.Zřízení dííčích “výborů 9.Rozhodnutí (: odmčnočh za nikon funkčí nom-olnčoýoh čiooů zastupitelstva IU.Rozpočtoxo opatřčoíč.14 l 1.Diskuso 13.Závěr
<br> Znoiopíloloh-o obo: Kai-lo na ovčm ustavujícím zasedání dne 5.E |.2313
<br> sonváum ] ] složení slibu všooh člooů znalupilolsho
<br> Pro: 19 Proti: Ú Zdržoio so: U
<br> 2) :_wčřowoiolo zápisu : Havran.Jnronková zapísuwotol : „Tndrnjr' Pro: 9 Proti: [) Zdržolo so: []
<br> 31 program Ustavujícího zasodáni Pro: 9 Proti: Ú Zdržolo so: U
<br> ala) uvolněna funkce zastupitelstva obce Karle : starosta obce neuvolnene funkce zastupitelstva obce Karle : místostarosta obce : člonove zastupitelstv-'a
<br> Pro: 9 Proti: |Ill Zdrželo se: Ú
<br> 4b) volba starosty a místostarosty obce Kai-Ie : veřEjna Prof 9 Proti: Ú Zdrželo se: (]
<br> 4c) zastupitelé zvolili starostou obce Karla.: XXXXX Pavlísc Pro: X Proti: fl Zdrželo se: fi
<br> dd) zastupitele zvolili místostarostou obce Karle : XXXXXX.Fadmeho Pro: ? Proti: X Zdráelo sc: tl
<br> 5) zastupitele zvolili předsedou kontrolního výboru obce Karlc: Stanislavu Kakišovou a schv...

Načteno

edesky.cz/d/2859500

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz