« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 5/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 5.pdf [0,15 MB]
Zápis a usnesení č.5
<br> Z 5.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 27.3.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce,1 omluven ze zdravotních důvodů Program:
<br> 1.Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Kontrola usnesení ze 4.zasedání ZO
<br> Projednání smlouvy k odkupu budovy obchodu v obci Lodín
<br> Projednání nákupu nové travní sekačky
<br> Schválení komise pro výběr dodavatele projektové dokumentace na akci „Kanalizace Janatov — napojení na ČOV"
<br> FWPPN
<br> 7.Rozpočtová opatření 8.Informace starosty 9.Diskuse 1.Zahájení ?
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX.Návrh zapisovatele: XXXX XXXXXXXX Návrh ověřovatelů zápisu: XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX Návrhová komise: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p.Lajbnera a p.Bradnu.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5-1 bylo schváleno <.>
<br> \ 2.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5-2 bylo schváleno <.>
<br> & Kontrola usneseníze 4.zasedáníZO Lodín J
<br> Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek <.>
<br> ČOV — technologové napouštějí pomalým tempem,zkušební plný provoz proběhne v dubnu Plechová hala- hasičárna — projekt je zadán <.>
<br> Projektová dokumentace na odkanalizovánílanatova,byly zadány výzvy <.>
<br> Cesta na Janatov,starosta volal na SUS HK,prý chybí projekt,bude zjištováno <.>
<br> Chodník u Rybářových,ihned po kolaudaci bude zhotoven <.>
<br> Usnesení: ZO vzalo na vědomí
<br> 4.Projednání smlouvy_k odkupu budovy obchodu v obci Lodín _ _ ] Starosta předložil návrh smlouvy na zakoupení prodejny smíšeného zboží na pozemku v majetku obce Lodín,kdy se jedná o p.p.č.st.1 v k.ú.Lodín.Uvedl následující skutečnost: dle 539 z.č.128...

Načteno

edesky.cz/d/2856939

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz