« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Vepřová * * '
<br> vyhlašuje záměr
<br> v souladu s usnesením 4/6/2019 zasedání Zastupitelstva obce Vepřová ze dne 3.4.2019
<br> '.' na prodej pozemků zapsaných na LV 1 v k.úVepřová
<br> p.č.85/22 (647m2) a 85/23 (474m2),trvalý travní porost p.p.č.85/ 18 (1 0471312),travní plocha,trvalý travní porost p.Č.85/19 (1 016m2),trvalý travní porost
<br> p.č.85/15 [ l 768 m2),trvalý travní porost
<br> p.č.85/24 (783m2] a 85/25 (495m2),trvalý travní porost p.č.85/88 [956m2),trvalý travní porost
<br> záměr se zveřejňuje na základě zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> XXXXXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> Den zveřejnění záměru na klasické úřední desce a elektronické úřední desce: 4.4.2019
<br> Den ukončenízveřejnění na klasické úřednídesce a elektronické úřední desce: 26.4.2019
<br> \
<br> \,v\
<br> /'L(.\
<br> _,' \ \\ „* „xf/5431x '/ /.-/,<.>,ff,! '/\ /\/.544) ' / \\ \./v / “ \,' 1 \.»\ \.„l.\ \ _,\ll //./' 4/4/ „„./.<.> /),/,f,<.> ;,/.(,1/7 A/'/ <,>
<br> „5371
<br> _J _,l
<br>," |
<br> _/' l
<br> _/'/ ! >/-/ | /,v
<br> / <,>
<br> I
<br> |
<br> :
<br> l
<br> l
<br> l
<br> [
<br> |
<br> |
<br> l
<br> l
<br> l
<br> |
<br> l
<br> |
<br> l
<br> l
<br> 1
<br> l
<br> ! | l l
<br>./'/ /.'f _x/ v / /.l,l

Načteno

edesky.cz/d/2856907

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz