« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVYM
<br> Horní nám.69,746 01 Opava
<br>.Ú.<.> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMOPXO1 L74BG
<br> Váš dopis zn:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: mmop 2147812019 I 27374/2015/HAUP Veřejnost vyvěšením na úřední desce:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pracoviště: Krnovská XX _ Magistrátu města Opava
<br> Telefon: 553 756 864 - Obecního úřadu obce Hněvošice
<br> Fax: 553 756 092
<br> Email: lukas.vltavsky©opava—city.cz
<br> Datum; 15.02.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Opavy,odbor hlavního architekta a územního plánu,jako úřad územního plánování příslušný podle ust.5 6 odst,1 písm,c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a pořizovatel Územního plánu Hněvošice,dle ust.ši 52 odst.1 stavebního zákona za použití €; 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dalejen „spravni rád"),v ramci řízení o územním plánu
<br> oznamuje zahájení řízení o územním plánu (ve formě opatření obecné povahy) a termín veřejného projednání ve věci návrhu Územního plánu Hněvošice <.>
<br> Veřejné projednání se uskuteční ve středu dne 27.03.2019 od 16:00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Hněvošice (Hněvošice,Opavská 170) <.>
<br> Navrh Územního plánu Hnevošice je současně doručen kveíejnemu nahlédnutí.Vzhledem kvelkému rozsahu doručovaného dokumentu není možné úplné znění zveřejnit na úřední desce,proto je umožněno nahlížet do dokumentace na uvedených místech (vždy v úřední hodiny) a způsobem umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 03.04.2019
<br> 1) Magistrát města Opavy — odbor hlavního architekta a územního plánu,Krnovská 71C,kancelář 0.218 <,>
<br> 2) Obecní úřad obce Hněvošíce <,>
<br> 3) webové stránky htíp'.waw.opavavcitv.czfcsíuzemni—plan-hnevosice.které umožňují dálkový
<br> přístup podle ustanovení 5 172 odst.2 správního řádu <.>
<br> Vsouíadu s ust.5 52 odst.2 a 3 stavebního zákona mohou písem...

Načteno

edesky.cz/d/2855979

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz