« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-Bosonohy, výběrové řízení, tajemník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-Bosonohy, výběrové řízení, tajemník
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Starosta Městské části Brno-Bosonohy
<br>
v y h l a š u j e
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
dle § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů v platném znění (dále jen zákon) na obsazení funkce:
<br> „Tajemníka/ce – vedoucí/ho Úřadu městské části města Brna,Brno-Bosonohy“
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Bosonohy
<br> Platové podmínky: platová třída 12,dle nařízení vlády č.264/2006 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění (nařízení vlády č.263/2018 Sb.) <,>
další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity
(25 dnů dovolené,2 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,ošatné,sociální fond-
osobní limit zaměstnance ve výši cca 20.000 Kč ročně)
<br> Předpokládaný nástup: červen 2019 (nebo dle dohody) - na dobu neurčitou
<br> Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba,která:
<br> 1.Splňuje předpoklady podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.:
- je občanem České republiky,popř.cizím státním občanem,který má v ČR trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
<br>
2.Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č.451/1991 Sb.:
<br> - Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst.1 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
ČSFR,ČR a SR <.>
<br> - Skutečnosti uvedené v § 2 odst.1 písm.a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením
vydaným Ministerstvem vnitra ČR,skutečnosti uvedené v § 2 odst.1 písm.d) až h)
čestným prohlášením
<br>
3.Splňuje předpoklady podle § 5 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br> Má nejméně tříletou praxi
- jako vedoucí zaměstnanec nebo
- při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku
<br> nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo
- ve funkci člena zastupitelstva úze...

Načteno

edesky.cz/d/2855613

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz