« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - MRČR - pozvánka 125. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MRČR - pozvánka 125. zasedání
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Sídlo: Vyskeř čp.88,512 64 Vyskeř
<br> Vyřizuje: J.Lásková Soldátová Vyskeř,1.4.2019
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br>
<br>
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
svolává veřejné 125.zasedání shromáždění starostů MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ
<br> (2/2019),které se uskuteční
<br>
<br> dne 11.dubna 2019 od 16,30 hod <.>
<br> v Karlovicích,v motorestu Zavadilka
<br>
Program:
1/ Informace z rezortu dopravy,investic a veřejných zakázek Libereckého kraje - Ing.XXX XXXXXX <,>
<br> náměstek hejtmana Libereckého kraje
<br> X/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
<br> 3/ Provoz cyklobusů v roce 2019 (rozsah linek cyklobusů,snížení participace partnerů projektu <,>
<br> propagace v roce 2019)
<br> 4/ Jmenování člena správní rady Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj z pozice
<br> zakladatele
<br> 5/ Realizace akce:,<,> Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – výběrové
<br> řízení pro plnění v obci Kacanovy,uzavření veřejnoprávní smlouvy a smlouvy o dílo <,>
<br> dokončení realizace
<br> 6/ Udělení dotace z OPŽP na nákup kompostérů a štěpkovačů (uzavření veřejnoprávních smluv
<br> s členskými obcemi,zajištění výběrového řízení,uzavření kupních smluv na plnění rozdělené
<br> na části)
<br> 7/ Školení členských obcí - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,elektronizace
<br> zadávacího řízení,uveřejňovací povinnosti
<br> 8/ Nové webové stránky svazku
<br> 9/ Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> 10/ Diskuse
<br> 11/ Usnesení
<br> 12/ Závěr
<br>
<br>
<br> Vlasta Špačková
<br> předsedkyně MR Český ráj
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Členské obce MR Český ráj včetně zastupitelů obcí
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,ředitelka Sdružení Český ráj
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení SCHKO Český ráj
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Město Turnov

Načteno

edesky.cz/d/2854488


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz