« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Pozvánka - Veřejné zasedání 10.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka
Obec Hořovičky
<br> zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce
konaného ve středu
<br> dne 10.4.2019 od 17 °° hod
<br> v zasedací místnosti OÚ Hořovičky
<br>
<br> Program jednání :
1.Zahájení
a) určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) schválení programu jednání
c) složení slibu nového člena zastupitelstva obce Hořovičky
2.Žádosti
a) žádost o úpravu dešťové kanalizace
b) žádost o pronájem pozemku par.č.2072 a par.č.2168 v k.ú.Hokov
c) žádost o prodloužení vodovodního řádu
d) žádost obce o bezúplatný převod pozemku par.č.1765/7 v k.ú.Hořovičky od ÚZSVM
e) žádost obce o bezúplatný převod pozemku par.č.1760/10 a par.č.1760/12 v k.ú <.>
Hořovičky od SPÚ
3.Různé
a) nájemní smlouva č.MP/N/DZ/19/087-pozemkových parcel č.2126,2131,2281,2310,2313,2324,2324,2327,2327,2339,2340,2341 v k.ú.Hokov k dočasnému záboru nad jeden XXX a do jednoho roku pro účely stavby „DX Hořesedly-přeložka“
b) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Vybudování veřejného osvětlení v obci Bukov u Hořoviček“
c) dodatek k nájemní smlouvě-smlouva o zajištění dílčí dodávky – zalesnění holin
4.Na vědomí
a) Výroční zpráva o plnění zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím obce Hořovičky za rok 2018
5.Diskuse
6.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/2853957

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz