« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - informace k volbám do EP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-volby-eu-informace-zadost-o-vydani-vp.doc
Volby do Evropského parlamentu 2019
<br> Prezident republiky vyhlásil 17.ledna 2019 ve Sbírce zákonů pod.  č. 9/2019 své rozhodnutí o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu <.>
Volby se uskuteční ve dvou dnech v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> Informace ministerstva vnitra 
<br> ·  Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR 
<br> ·  Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí 
<br> ·  Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území ČR
<br> Voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu  
<br> Volič,který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech
24.–25.5.2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky <.>
<br> Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu <.>
<br> Žádost občanů s trvalým pobytem v Bukovanech lze podat
<br> · písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 17.května 2019 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče.(ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto,aby byl volič,který o vydání voličského průkazu žádá,chráněn před zneužitím tohoto institutu).Adresa pro zaslání: Obecní úřad Bukovany,Bukovany 57,779 00 Bukovany
<br> · v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena nejpozději dne 17.května 2019
<br> · osobně v budově obecního úřadu Bukovany,Bukovany 57 v úředních dnech obecního úřadu, nejpozději dne 22.května 2019 do 16:00 hodin <.>
<br> Obecní úřad předá voličský průkaz od 9.května 2019 osobně voliči nebo osobě,která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu),anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 
<br> Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
<br> Obecní ...

Načteno

edesky.cz/d/2853522


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz