« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis číslo 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
<br>
Jednání číslo 6/2019
<br> Datum,čas 18.3.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,budova Obecního úřadu
<br> Přítomni (8) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Jiří
<br> Krátký,XXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Vojtěch Musil
<br> Omluveni (X) XXX XXXXXXX
<br> Hosté (X)
<br> Zápis zapsal XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu XXXX XXXXXX,Vojtěch Musil
<br> X Zahájení
<br> X.1 Organizační opatření
<br> Návrh: XXXXX XXXXXX navrhl za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za ověřovatele zápisu Jiřího
<br> Krátkého a Vojtěcha Musila <.>
<br>
<br> Usnesení 19/06/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Kateřinu Gregorovou a za
<br> ověřovatele Jiřího Krátkého a Vojtěcha Musila <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (8) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Vojtěch Musil,Proti (X),Zdržel se (X)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.T.Snopek navrhl doplnění
<br> programu o body v sekci „Různé“ <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br> • Projektová dokumentace na novou lávku
<br> • Kontrola stavu stávající lávky
<br> • Strategický plán
<br> • Věcná břemena
<br> • Příspěvek na činnost místních spolků pro rok 2019
<br> • Oznámení o vzniku škod na lesním porostu od společnosti Lesy ČR
<br> • Různé
o Příspěvek na akci Královský průvod 2019
o Vyhodnocení činnosti zastupující ředitelky MŠ – udělení odměny
o Reklamace oplocení MŠ
o Schválení účetní závěrky MŠ
o Výše vodného pro rok 2019
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2
<br>
<br> o Letecké snímkování
o Pořízení platebního terminálu
o Hospodářská činnost
o Účetní služby
o Odměňování zastupitelů
<br>
<br> Usnesení: 19/06/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje program jednání č.6/2019 <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (8) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka...

Načteno

edesky.cz/d/2850248

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz