« Najít podobné dokumenty

Obec Nedašov - Výzva vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam vlastníků
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brvenikova Maria Slovensko 503507737 4 1080 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brvenikova Maria Slovensko 503507737 4 1080 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brvenikova Anna Slovensko 503508737 4 1080 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brvenikova Anna Slovensko 503508737 4 1080 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brveniková Emília Slovensko 503509737 4 1080 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Brveniková Emília Slovensko 503509737 4 1080 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Jozef Slovensko 503510737 1 10 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Jozef Slovensko 503510737 1 10 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Jozef Slovensko 503528737 12 1080 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Jozef Slovensko 503528737 12 1080 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Rudolf Slovensko 503511737 1 20 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Rudolf Slovensko 503511737 1 20 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Rudolf Slovensko 503527737 6 1080 16 trvalý travní porost Nedašov 702188,č.3519 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Budjac Rudolf Slovensko 503527737 6 1080 7 lesní pozemek Nedašov 702188,č.3521 867
Zlín Nedašov Nedašov OFO Zvonková Agnasa Slovensko 503512737 1 10 16 trvalý...
Výzva vlastníkům nemovitostí
Tesař a“ ÉAMEQAL OV
<br> XXXX UZ UL.XXXX [n] Malše/f; M)
<br>.j.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 9 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnici“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 5 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se zato,žeji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r.generální ředitel
<br> uBtchÚŘAD
<br> ! L/ 1/ i ' i l Ltjljgýgjt/O.52.cm iwc,? 76332 NEDAŠOV

Načteno

edesky.cz/d/2850108

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz