« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2019, Návrh rozpočtového výhledu na rok 2020-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2019 a Návrh rozočtového výhledu na rok 2020-2021
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BEčov NAD TEPLOU
<br> na rok 2019
<br> strana 1.- rozpočtové příjmy na rok 2019 strana 2.- rozpočtové výdaje na rok 2019 strana 3.- financování rozpočtu roku 2019 strana 4.a 5.— rozpočtový výhled,základní příjmy,výdaje a financování rozpočtu na rok 2020 a 2021
<br> Paragraf PŘÍJMY Běžné příjmy Daňové příjmy daně 1111 daň z příjmu fyz.osob placená plátci 3 670 000 1112 daň z příjmu fyz.osob placená poplatníkem 86 000 1113 daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 277 000 1121 daň z příjmu právnických osob 2 898 000 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 0 1211 daň z přidané hodnoty 6 953 000 místní 1340 za likvidaci komunálního odpadu 500 000 poplatky 1341 ze psů 12 000 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 14 000 1343 za užívání veřejného prostranství 40 000 správní p.1361 správní poplatky 35 000 1381 daň z hazardních her 70 000 daň 1511 daň z nemovitostí 515 000 SUMA 15 070 000 Přijaté dotace a finanční transfery 4111 Nl od všeob.pokl.správy SR (volby) 0 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR (výkon stspravy) 383 400 4116 ostatní NI ze SR 0 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí (PO,školství,aj.) 12 000 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4216 ostatní přijaté transfery ze SR 0 4222 investiční transfery od krajů 0 SUMA 395 400 Paragr.Položka Nedaňové příjmy 1039 2.<.>.příjmy z pronájmu městského lesa a HS 570 000 2219 2.<.>.ostatní záležitosti pozemních komunikací- služby (PA) 520 000 3113 2.<.>.ZS (odvody PO) 0 3319 2.<.>.příjmy z poskytování služeb a výrobků,ost.záležit.Kultury 0 3612 2.<.>.příjmy z pronájmu BH 13 000 3639 2.<.>.příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí 40 000 3699 2.<.> příjmy z úroků (FOM) 1 000 3725 2.<.>.příjmy z poskytování služeb a výrobků,odpadové hosp.180 000 5512 2.<.>.PO,dobr.část,přísp.a náhrady 0 6171 2.<.>.příjmy z poskytování služeb a výrobků,místní správa 5 000 SUMA “i 329 000 Kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 0 CELKEM 15 794 400
<br> strana 1
<br> Paragraf Položka ...

Načteno

edesky.cz/d/2849823

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz