« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Pravidla rozpočtového provizoria Města Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla rozpočtového provizoria Města Bečov nad Teplou
Mesto Becov nad Teplou Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,Email: info©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
<br> ZMě schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Bečov nad Teplou pro hospodaření na rok 2019 a to na úrovni příjmů a výdajů roku 2018,včetně přijatých rozpočtových opatření,a to do doby schválení rozpočtu města na rok 2019.Veškeré závazky vůči třetím osobám budou městem řádně plněny a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění řádné správy města a MěÚ Bečov nad Teplou <.>
<br> Usnesení schváleno 9 hlasy
<br> Schváleno zastupitelstvem Města Bečov nad Teplou dne 3.12.2018,usnesení č.02/03/01 <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta města
<br> “Město Bečov nad Teplou © Nám.5.KVĚTNA 1 364 64 Bečov nad Teplou 9+420353999313,fm353 999218 ICO:002 54 410

Načteno

edesky.cz/d/2849819


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz