« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Rozpočtové opatření č. 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 1/2018
RO č.1/2018 — 20.3.2018
<br> Zvyšujíse příjmy
<br> Pol.1122 - 276.830; Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC Zvyšují se výdaje
<br> Š 6399 pol.5365 - 276.830- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC Zvyšují se příimy
<br> Pol.4111 02 98008 - 27.537,- Kč dotace volba prezidenta ČR Zvyšují se výdaje
<br> g 6118 pol.s.<.>.02 98008 - 27.537,- Kč volba prezidenta ČR
<br> Na základě sdělení Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy č.j.MSMT—34140/2016-2 ze dne 20.února 2018,registrační číslo projektu (32.023.X/0.0/0.0/16_022/0003334,byla Karlovarskému kraji poskytnuta dotace ve výši 285.816,80 Kč,určená pro Základní školu a mateřskou školu Bečov nad Teplou.Dne 5.3.2018 byla neinvestiční dotace ve výši 285.386,80 Kč poukázána na účet Města Bečov nad Teplou s tím,že tyto finanční prostředky město bezodkladně převede na účet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou <.>
<br> Zvyšujíse příjmy Pol.4116 ÚZ 33063 Ná 103 Zd 5 - 242.944,29 Kč Pol.4116 ÚZ 33063 Ná 103 Zd 1 - 42.872,51 Kč Zvyšují se výdaje Š 3113 pol.5336 ÚZ 33063 Má 103 Zd 5 - 242.944,29 Kč
<br> 5 3113 pol.5336 ÚZ 33063 Ná 103 Zd 1 - 42.872,51 Kč Současně byla provedena předběžná řídící finanční kontrola <.>
<br> Podpis příkazce operace: \“
<br> \? XXXX XXXXXXXX — starostka města
<br> Úprava rozpočtu města provedena dne: 20.3.2018
<br> Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření dne: 20.3.2018

Načteno

edesky.cz/d/2849809

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz