« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Rozpočet Města Bečov nad Teplou na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet Města Bečov nad Teplou na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019-2020
ROZPOCET MESTA BECOV NAD TEPLOU na rok 2018 * strana 1.— rozpočtové příjmy na rok 2018 strana 2.— rozpočtové výdaje na rok 2018 a financování rozpočtu strana 3.- financování rozpočtu roku 2018 strana 4.— plán tvorby a použití peněžního fondu města na rok 2018 strana 5.a 6.- rozpočtový výhled,základni příjmy,výdaje a financování rozpočtu na rok 2019 a 2020 l l ROZPOČET MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU NA ROK 2018 Paragraf Položka ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018 “ — daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 300 000 1112 -daň z příjmu FO ze sam.výd,čin 80000 1113 — daň z příjmu F0 2 kap.výn.260 000 1121 — daň z příjmu právnických osob 2 950 000 1122 - daň z příjmu právnických osob — obcí 0 1211 - daň z přidané hodnoty 6 900 000 místní 1340 - za likvidaci komunálního odpadu 500 000 poplatky 1341 - ze psů 12 000 1342 — za lázeňský nebo rekreační pobyt 12 000 1343 - za užívání veřejného prostranství 40 000 správní p.1361 - správní poplatky 50 000 1381 — daň z hazardních her 50 000 daň 1511 — daň z nemovitostí ' 600 000 SUMA' ; 14754000 Přijaté dotace a finanční transfery 4111 - NI od Všeob.pokl.správy SR (volby) 0 4112 - neinvestiční přijaté dotace ze SR (výkon stsprávy) 375 900 4116 -ostatníNl ze SR 0 4121 — neinvestiční přijaté transfery od obcí (PO,školství,aj.) 50 000 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4216 - ostatní přijaté transfery ze SR 0 4222 “ - investiční transfery od krajů 0 ŽL)—MA [ 425 900 Nedaňové příjmy 1039 2.<.>.» — příjmy z pronájmu městského lesa a HS 570 000 2219 2.<.>.- ostatní záležitosti pozemních komunikací - služby (PA) 500 000 3113 2.<.>.- ZS (odvody PO) 100 000 3319 2.<.>.— příjmy z poskytování služeb a výrobků,ost.záležit.Kultury 250 000 3612 2.<.>.- příjmy z pronájmu BH 25 000 3639 2.<.>.— příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí 40 000 3699 2.<.>.— příjmy z úroků (FOM) 1 000 3725 2.<.>.- příjmy z poskytování služeb a výrobků,odpadové hosp.180 000 5512 2.<.>.— PO,dobr.část,přísp.a náhrady 0 6171 2.<.>.- příjmy z pos...

Načteno

edesky.cz/d/2849808

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz