« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 2/2018 - o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2018
Město Bečov nad Teplou Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou Obecně závazná vyhláška města č.2/2018,o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo Města Bečov nad Teplou se na svém zasedání dne 20.12.2018 usnesením č.03/06/01 usneslo vydat na základě ustanovení 9 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení 9 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž není doba nočního klidu vymezena.Čl.2 Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny <.>
<br> Čl.3 Stanovení výjimečných případů,při nichž není doba nočního klidu vymezena
<br> 1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku b) v noci z 30.dubna na 1.května z důvodu konání oslav Filipojakubské noci — pálení čarodějnic c) v noci z 1.června na 2.června z důvodu konáníakce spolku Krásný Jez „Kácení májky"
<br> d) vnoci 215.června na 16.června zdůvodu konání oslav kvýročí 150.let od založení hasičského sboru Bečov nad Teplou
<br> e) v noci z 22.června na 23.června z důvodu konání akce spolku Krásný Jez „Motorkářský den" f) v noci z 31.srpna na 1.září z důvodu konání akce spolku Krásný Jez „Turnaj v Petanque"
<br> g) v době konání těchto tradičních slavností a akcí: - Hasičský ples (leden) - Masopust (únor) — Maškarní karneval pro dospělé (březen)
<br> - XXX kostelů (v noci z XX.května na XX.května 2019)
<br> — Cestovatelské setkání CK XXX XXX (červen)
<br> - turistický pochod Z Bečova za minerálními prameny (červen) - Balónková party pro děti a dospělé (červenec)
<br> - Bečovské slavnosti (červenec)
<br> — ekofestival Zázračná planeta Země (srpen)
<br> - Mezinárodní kovářské sympozium (září)
<br> - taneční zábava TJ Slavoj (září)
<br> — Den stromů (říjen...

Načteno

edesky.cz/d/2849807

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz