« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2018
Město Bečov nad Teplou
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou
č.1/2018 <,>
Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Bečov nad Teplou č.1/2015
<br>
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou se na svém zasedání dne 03.12.2018,usnesením č.02/05/02,usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou č.1/2015,Požární řád města Bečov nad Teplou,ze dne 7.4.2015 <.>
<br>
Čl.2
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost 15.dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
………………………………………….…………………………………… <.>
místostarosta města starosta města
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.12.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 22.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2849806

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz