« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Nařízení č. 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Bečově nad Teplou
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Bečově nad
<br> Teplou
<br> Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou usnesením číslo 30/06/09b) ze dne 28.08.2018 schvaluje v souladu se zákonem č.526/ 1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,tento ceník:
<br> 1) Cena hrazená u parkovacího automatu
<br> a) náměstí 5.května tarif parkovacího automatu: první hodina za každou další hodinu
<br> b) ul.Skolní,Nádražní,ul.Mariánskolázeňská tarif parkovacího automatu: první hodina za každou další hodinu
<br> Pro návštěvu školy parkování v ul.Skolní zdarma
<br> 2) Cena hrazená za parkovací kartu
<br> a) fyzická osoba,která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitostí ve vymezené oblasti města
<br> b) právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání,podle zvláštního právního předpisu,která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města
<br> 3) Cena za vydání nové karty z důvodu změny údajů (např.výměna vozu či změna SPZ)
<br> 4) Cena za vydání nové karty z důvodu její ztráty
<br> Parkovací kartu vydává Městský úřad v Bečově nad Teplou <.>
<br> Tento ceník není přílohou nařízení obce <.>
<br> Tento ceník nabývá účinností od 01.01.2019 <.>
<br> Vyvěšeno dne: 26.09.2018 Sejmuto dne: 7?,; '; f=
<br> _,<,> ! N'
<br> 50,Kč 10,- Kč
<br> 30,— Kč 10,— Kč
<br> 500,- Kč/rok
<br> 2500,-Kč/rok
<br> mo,- Kč
<br> 500; Kč
<br> XXXXXXXX XXXXXX místostarosta města
<br> Příloha č.l) situační plánek placených parkovišť pod správou Města Bečov nad Teplou
<br> 1) školní ulice 2) Mariánskolázeňská ulice 3) Nádražní ulic-e
<br> 4) Náměstí 5.května
<br> :l'i
<br> +: <.>
<br> na 5:1 E:.E iš: “- \\_ *: * \\ 49% i.: _.\ v r,_.r' !.BC|| metanu.: \\ „" | ! “za.\t „um.- ' _.-._- V __.v" n': lékař Ryhaukn _ ! — „i Hiv <,>
<br> -e w má Tiamo-11.1 <,>
<br> <,>
<br>,? Bečov nad rtplw
Nařízení č. 1/2018
Město Bečov nad Teplou
<br> Nařízení č.1/2018 <,>
<br> kterým se vymezují oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy <.>
<br> Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou svým usnesením č.30/06/09a) ze dne 28.8.2018 vydává na základě ustanovení & 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením © 1 1 odst.1 a 5 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1 Vymezení oblastí obce
<br> (i) Oblasti obce,ve kterých lze užít místní komunikace za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:]
<br> a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou,nejvýše však na 24 hodin,viz.příloha č.1 <,>
<br> b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisuŽ,která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,nebo ke stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu3 nebo je vlastníkem nemovitostí ve vymezené oblasti obce,viz.příloha č.2 <,>
<br> nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem <,>
<br> Či.2 Placení sjednané ceny
<br> (1) Sjednaná cena se platí:
<br> &) Vpřípadech uvedených včl.1 písm,a.) tohoto nařízení,pomocí zakoupení parkovacího lístku v parkovacím automatu,kterým se prokazuje zaplacení sjednané ceny,nebo prostřednictvím služby SMS parkovné (odesláním SMS na stanovené telefonní číslo).Vpřípadě použití služby SMS parkovné se zaplacení sjednané ceny prokazuje obdrženou zpětnou SMS; informaci o zaplacení dostává v elektronické formě též provozovatel placených parkovišť <.>
<br> 13) V případech uvedených v čl.1 písm.b.) tohoto nařízení,pomocí zakoupení předplacené parkovací karty,kterou po zaplacení sjednané ceny vyd...

Načteno

edesky.cz/d/2849805

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz