« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV města č. 3/2017, o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV
Město Bečov nad Teplou
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška města č.3/2017,o nočním klidu
Zastupitelstvo Města Bečov nad Teplou se na svém zasedání dne 12.12.2017 usnesením č.25/06 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích
o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
<br> Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž není doba nočního klidu vymezena <.>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny <.>
<br> Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž není doba nočního klidu vymezena
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31.prosince na 1.ledna; v noci z 30.dubna na 1.května;
b) v době konání těchto tradičních slavností a akcí:
<br> - Hasičský ples (leden)
<br>
<br> - Masopust (únor)
<br> - Maškarní karneval pro dospělé (březen)
- XXX kostelů (XX.května XXXX)
<br> - Slavnostní odhalení skulptury (25.května 2018)
<br> - Cestovatelské setkání CK XXX XXX (červen)
<br> - turistický pochod Z Bečova za minerálními prameny (červen)
<br> - Balónková party pro děti a dospělé (červenec)
<br> - Bečovské slavnosti (červenec)
- XXXXXXX XXX (červenec)
<br> - ekofestival Zázračná planeta Země (srpen)
<br> - Mezinárodní kovářské sympozium (září)
<br> - taneční zábava TJ Slavoj (září)
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst.1 písm.b) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání <.>
<br> Čl.4
<br> Závěrečná ustanovení
1 <.>
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č.2/2017,o nočním klidu <.>
<br> 2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2018 <.>
Podpis
<br>
<br>
<br>
<br> Podp...

Načteno

edesky.cz/d/2849804

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz