« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 1/2017, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2017
Město Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2017,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
<br> Zastupitelstvo města Bečova nad Teplou se na svém zasedání dne 1 l.04.2017 usnesením č.19/05 usneslo vydat na základě & 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,5 l0 a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Cl.1 Uvodní ustanovení
<br> l.Město Bečov nad Teplou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) <.>
<br> 2.Řízení opoplatcích vykonává Městský úřad Bečov nad Teplou (dále jen „správce poplatku“)1-
<br> Čl.2 Předmět poplatku
<br> Předmětem poplatku je přechodné ubytování za úplatu vlázeňských místech avmístech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace <.>
<br> Čl.3 Poplatník
<br> Poplatek platí fyzické osoby,které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo "rekreace,pokud neprokáží jiný důvod pobytu?—
<br> Čl.4 Plátce poplatku
<br> Poplatek vybírá ve stanovené výši aobci odvede fyzická nebo právnická osoba,která přechodně ubytování za úplatu poskytla,tedy ubytovatel.Tato osoba je plátcem poplatku.3
<br> Čl.5 Ohlašovací povinnost
<br> l.Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této
<br> 1 5 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcšch")
<br> 2 5 3 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 3 odst.3 zákona o místních poplatcích
<br> činnosti.Stejným způsobem ave stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu <.>
<br> 2.V ohlášení ubytovatel uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název nebo obchodni fi...

Načteno

edesky.cz/d/2849803

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz