« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 3/2016 - doba nočního klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV - o nočním klidu
Město Bečov nad Teplou
<br> Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška města č.3/2016,o nočním klidu
<br>
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou se na svém zasedání dne 13.12.2016 usnesením č <.>
<br> 17/6/6 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě
<br> ustanovení § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Předmět
<br>
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž není doba
<br> nočního klidu vymezena <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br>
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny <.>
<br>
<br> Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
<br> žádnou
<br>
<br> 1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.ledna; v noci z 30.dubna na 1.května
<br> b) v době konání těchto tradičních slavností a akcí:
<br> - Hasičský ples (leden)
<br> - Masopust (únor)
<br> - Maškarní karneval pro dospělé (březen)
<br> - Cestovatelské setkání CK XXX XXX (červen)
<br> - turistický pochod Z Bečova za minerálními prameny (červen)
<br> - Bečovské slavnosti (červenec)
<br> - ekofestival Zázračná planeta Země (srpen)
<br> - Kovářské sympozium (září)
<br> - taneční zábava TJ Slavoj (září)
<br>
<br>
<br> 2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst.1 písm.b) této obecně
<br> závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před
<br> datem konání <.>
<br>
<br> Čl.4
<br> Účinnost
<br>
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis Podpis
<br>
<br> ……………………………………… ……………………………………………
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX
<br> Místostarosta starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2849802

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz