« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV 1/2014 o ochraně veřejném pořádku a nočního klidu na území města Bečov nad|Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1/2014 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu
Město Bečov nad Teplou
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2014 ze dne 17.června 2014
O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A NOČNÍHO KLIDU
<br> NA ÚZEMÍ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou schválilo na svém zasedání dne 17.června 2014 dle ust.§ 10,písm.a),b) a c),a dle ust.§ 84,odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),§ 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
<br> (1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob,které se trvale nebo dočasně zdržují na území města Bečov nad Teplou,nebo vlastní či užívají na území města nemovitost,dále podnikatelů a právnických osob,jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost,která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty města Bečov nad Teplou <.>
<br> (2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření,jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob,majetku a veřejného pořádku v obci <.>
<br> Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
(1) veřejným pořádkem – stav,který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizace jejich práv,zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí,ochrany majetku,ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí <,>
(2) veřejným prostranstvím – všechna náměstí,ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru <,>
(3) městská památková zóna – část města vymezená v příloze č.2 této vyhlášky <.>
Článek 3
Noční klid v obci
(1) Noční klid je doba od 22.00 hod.do 6.00 hod.následujícího dne <.>
<br> (2) V době silvestrovských oslav (tj.z 31.12.na 1.1.) je noční klid dobou od 3.00 hod.do 6.00 hod.dne 1.1 <.>...

Načteno

edesky.cz/d/2849799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz