« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 2/2012 - o mistním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2012
Město Bečov nad Teplou
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2012,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo města Bečova nad Teplou se na svém zasedání dne 18.09.2012 usnesením č.11/04/06 usneslo vydat na základě š 14 odst.2) zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a g 10 písm.d) a g 84 odst 2 písm.h) zákonač128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>,Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> 1.Město Bečov nad Teplou touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen vyhláška ') zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek')
<br> 2.Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Bečov nad Teplou (dále jen „správce poplatku“).2
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> 1.Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostnanstvi,3 kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístěni dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamnich zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků ajiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.4
<br> 2.Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.5
<br> Čl.3 Veřejné prostranství
<br> Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují prostranství konkrétně specifikované v příloze č 1 k této vyhlášce,a která jsou znázorněna na příslušných mapách jednotlivých částí města Bečova nad Teplou v příloze c- 2 <.>
<br> čl.4 Ohlašovací povinnost
<br> lé 4 zákona c 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
<br> 25 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích )
<br> Zš 34 zákon...

Načteno

edesky.cz/d/2849797


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz