« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 02/2006 - Územní plán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 02/2006 - Územní plán
Úřední deska - OZV č.02/2006 - Územní plán - Oficiální stránky Města Bečov nad TeplouOZV č.02/2006 - Územní plán
Obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou č.02/2006 o závazné části Územního plánu města Bečov nad Teplou
           Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou se na  svém  zasedání
 
                               
         Bečov nad Teplou dne 10.07.2006 (dále jen "územní plán”)
        
 
         jej vymezují  grafické přílohy územního plánu Plán využití
         území-Hlavní výkres územního plánu <.>
 
                         - polyfunkční území a
                           intenzity jeho využití
               dokumentaci a podklady
- území stabilizovaná a
                                       - plochy biokoridorů
                     -plochy veřejně prospěšných staveb
 
 
 
 
          Nerušícím zařízením  se rozumí zařízení,  kdy negativní účinky  a vlivy staveb a  zařízení nenarušuje     provoz
          a užívání  staveb a  zařízení ve  svém okolí  a nezhoršují
          kvalitu životního prostředí v  okolí a v okolních stavbách
          nad přípustnou míru <.>
          které  nezhoršuje kvalitu  životního prostředí  s výjimkou
          zvýšeného  zatížení hlukem,  způsobeným provozem  zařízení
          nebo s  ním souvisejícím dopravním  provozem,a to  v míře
          povolené hygienickým předpisem pro smíšené zóny <.>
 
 
          Drobnou výrobou a službami  se rozumí výrobní
          zařízení nebo  zařízení výrobních služeb malého  rozsahu co do výměry pozemku,počtu zaměstnanců a objemu přepravy <.>
         V územních výrobních (Vd,Vz) je doporučeno považovat
          za zařízení drobné výroby a služeb zařízení,jehož velikost 
          nepřesahuje 1  ha plochy  pozemku,100 zaměstnanců
          a objem přepravy 100 t nebo 500 m3 v jednom dni <.>
          V ostatních územních je doporučeno považovat za
                
          charakteru  zajišťovaná jedním pracovníkem,případně dalšími nejvýše čtyřmi pracovníky <.>
 
        ...

Načteno

edesky.cz/d/2849795

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz