« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - OZV č. 01/2015 - Požární řád města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požární řád města
Město Bečov nad Teplou Obecně závazná vyhláška č.01/2015
<br> Požární řád města Bečov nad Teplou
<br> Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou se dne 07.04.2015 usneslo vydat V souladu s ustanoveními & 10 písm.d) a % 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),š 29 odst.1 písm.0) body 1 a 2 zákona č.133/ 1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a na základě ustanovení 5 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb <.>,k provedení zákona o požární ochraně,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Cl.1 Uvodní ustanovení Požární řád města Bečov nad Teplou upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městě.Cl.2 Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany V městě
<br> 1.V městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů,za její činnost odpovídá velitel jednotky <.>
<br> 2.Za požární ochranu města odpovídá starosta města <.>
<br> 3.Velitel JSDH,pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany,organizuje preventivně výchovnou činnost <.>
<br> Čl.3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
<br> 1.Za činnost,při které hrozí nebezpečí vzniku požáru,se považují činnosti uvedené v 5 4 odst.2,3,4 a 5 zákona o požární ochraně <.>
<br> 2.Při provozování těchto činností,při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru,je nutné zabezpečit stanovené podmínky d1e & 5 až 7 zákona o požární ochraně <.>
<br> 3.Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období nepříznivých klimatických podmínek,období sklizně pícnin a obilovin,období pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích.Podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br> v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru řeší nařízení Karlovarského kraje <.>
<br> Čl.4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
<br> 1.Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS...

Načteno

edesky.cz/d/2849794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz