« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Nařízení č. 1/2008 - stání vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 1/2008
Město Bečov nad Teplou
<br> Nařízení č.1/2008 <,>
<br> kterým se vymezují oblasti města,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
<br> Rada města Bečova nad Teplou se na svém zasedání dne l4.<.> 42008 usnesením č.41/02/11 usnesla vydat na základě š 23 odst.1 zákona č 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších pledpisů,a v souladu s š 11 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zrizeni),ve znění pozdějších p1edpisů,a 5 102 odst.2 písm.01) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),toto nařízení:
<br> Čl.1 Vymezení oblastí města
<br> (1) Oblasti města,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich uíčené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými prledpisy:
<br> a) k stání silničního motomvého vozidla ve městě na dobu časově omezenou,nejvýše však na 24 hodin,jsou vymezeny v příloze č.1 k tomuto nařízení <,>
<br> b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,2 která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města,jsou vymezeny v příloze č.2 k tomuto nařízení <.>
<br> Čl.2 Placení sjednané ceny
<br> (1) Sjednaná cena se platí: a) v případě uvedeném v čl.1 odst.1 písm.a) tohoto nařízení prostřednictvím parkovacího automatu,b) v případě uvedeném v čl 1 odst.1 písm 13) tohoto nařízení zakoupením parkovací karty,kterou po zaplacení sjednané ceny vydava Městský úlad Bečov nad Teplou.Doba platnosti karty je jeden rok
<br> (2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak,aby byly veškeré udaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací...

Načteno

edesky.cz/d/2849788

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz