« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Vyhláška o poplatku za odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o poplatku za odpad
Úřední deska - Vyhláška o poplatku za odpad - Oficiální stránky Města Bečov nad TeplouObecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou č.01/2006 
 
 
 
čl.1
 
Poplatek platí:
a)       fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt,za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,které poplatek odvádí
b)       fyzická osoba,která má ve  vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,a to ve  výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu <.>
 
 
 
Svoz komunálního odpadu za běžný XXX XXXX provedeno XX odvozů <.>
Z toho  vyplývá  Xx týdně po dobu 9 měsíců a 1 x  za čtrnáct dní po dobu 3 měsíců tj.v letním období od 16.června do 15.září <.>
 
 
Sazba poplatku poplatníka podle čl.2.písmeno a) a b) této vyhlášky činí 500,-Kč a je tvořena
a)       z částky 250,-Kč za kalendářní XXX a
b)       z částky XXX,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Skutečné náklady činí 538,-Kč :
Skutečnost 1. až 10…………….489.416 Kč  ( za toto období skutečnost ….511 Kč)
Předpoklad 11.  a 12. ………….<.>.  25.000 Kč                                                                                           
Celkem                                         514.416 Kč  /   957 poplatků =  538 Kč
 
 
 
 
 
čl.7
Ohlašovací povinnosti
 
čl.8
 
čl.9
 
1.        Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou,lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku,ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla <.>
 
 
čl.12
 
 
Úřední hodiny
PO: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Kontakt
nám.5. května 1 364 64 Bečo...

Načteno

edesky.cz/d/2849784

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz