« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Vyhláška o odpadech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o odpadech
Úřední deska - Vyhláška o odpadech - Oficiální stránky Města Bečov nad TeplouVyhláška o odpadech
Město Bečov nad Teplou na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.3.2002 dle ustanovení § 12 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust.§ 17 zák.č.185/2001 Sb <.>,o odpadech,vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:
č.2/2002
Oddíl I
Základní ustanovení
Článek 1
Tato OZV stanoví:
 
Pro účely tohoto zákona se rozumí
 
 
Článek 1
Předcházení vzniku odpadů
1.Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházení vzniku odpadů,omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,odpady,jejichž vzniku nelze zabránit,musí být využity,případně odstraněny způsobem,který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání,která vyrábí,dováží nebo uvádí na trh výrobky,je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku,na obalu,v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání,která vyrábí výrobky,je povinna tyto výrobky vyrábět tak,aby omezila vznik nevyužitých odpadů z těchto výrobků,zejména pak nebezpečných odpadů <.>
Přednostní využívání odpadů
1.Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.2. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje,jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.3. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob,který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí.Uložením na skládku mohou být odstraňovány pou...

Načteno

edesky.cz/d/2849782


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz