« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Vyhláška o stání silničních motorových vozidel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o stání silničních motorových vozidel
Úřední deska - Vyhláška o stání silničních motorových vozidel - Oficiální stránky Města Bečov nad TeplouVyhláška o stání silničních motorových vozidel
o stání silničních motorových vozidel Obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou č.1/2000
  o stání silničních motorových vozidel ve  vymezených oblastech na území města Bečov nad Teplou za cenu sjednanou v  souladu s cenovými předpisy.       Městská rada města Bečov nad Teplou se dne 28.6.2000 usnesla vydat v  přenesené působnosti obce v souladu s ust.§ 24 odst.1 a § 45 písm.l) zákona ČNR č.367/1990 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust.§ 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.  Čl.1 Úvodní ustanovení   1)      Tato obecně závazná vyhláška města vymezuje oblasti města Bečov nad Teplou (dále jen zóny),tj.  místní komunikace nebo jejich určené úseky,které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy   a)      k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24 hodin,s  úhradou ceny pomocí parkovacího automatu,b)      na nichž je povoleno stání silničního motorového vozidla jen osobě s  bydlištěm nebo sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti města (dále jen rezidentské stání)   Čl.2 Vymezení místních komunikací   1)      Vymezené místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze 1  této vyhlášky 2)      Zóny jsou označeny příslušnou svislou dopravní značkou stanovenou Policií ČR doplněnou dodatkovou tabulkou s označením provozovatele parkovacího automatu a příslušné zóny.  Čl.3 Podmínky pro stání vozidel   1)      V zóně s úhradou ceny pomocí parkovacího automatu je povoleno stání silničního motorového vozidla po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání a  umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání.Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání v zóně bezplatné.2)      V zónác...

Načteno

edesky.cz/d/2849780

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz