« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Trnová, prodloužení chodníku podél silnice II/199“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o výběru dodavatele
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
<br> Identifikace veřejné zakázky:
<br> Název veřejné zakázky: „Trnová,prodloužení chodníku podél silnice II/199“
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné
zakázky:
<br> stavební práce
<br> Otevírání obálek: 25.3.2019 od 14:00 hodin
Obchodní firma/název
zadavatele včetně sídla
<br> Obec Tisová,Tisová 5,348 01 Staré Sedliště
IČ: 00573809
<br> Uchazeči,jejichž nabídky byly hodnoceny:
<br> Obchodní firma Promonasta,s.r.o <.>
<br> sídlo Sytno 5,349 01 Stříbro
<br> IČ 26323737
<br> Obchodní firma Strabag,a.s <.>
<br> sídlo Parková 1205,301 00 Plzeň
<br> IČ 60838744
<br> Obchodní firma Silnice Horšovský Týn,a.s <.>
<br> sídlo Nad rybníčkem 40,346 01 Horšovský Týn
<br> IČ 45359164
<br> Obchodní firma DYBS PLZEŇ,s.r.o <.>
<br> sídlo Prvomájová 39,320 00 Plzeň - Křimice
<br> IČ 62621033
<br> Obchodní firma XXXXXXX XXXXXXXXXXX - stavitel
<br> sídlo Okružní XXXX,XXX XX Tachov
<br> IČ 65566947
<br> Obchodní firma BOKRTECH,s.r.o <.>
<br> sídlo Mezholezy 8,346 01 Mezholezy
<br> IČ 06955754
<br> Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,strana 1 (celkem 2)
<br>
<br> Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto zadavatelem o XXX,že nejvhodnější
nabídku - nejnižší nabídkovou cenu,předložil uchazeč:
<br> Obchodní firma: DYBS PLZEŇ,s.r.o <.>
<br> Sídlo: Prvomájová 39,320 00 Plzeň - Křimice
<br> IC: 62621033
<br> Nabídková XXXX XXX DPH X.XXX.XXX,XX
<br> Nabídková cena včetně DPH 1.490.352,81
<br> Odůvodnění:
<br> Nabídka uvedeného uchazeče byla vybrána v souladu s hodnocením hodnotící komise
jmenované zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek.Nabídka uchazeče byla vybrána <,>
neboť předložená nabídka je z hlediska zadávacích podmínek úplná.Zadavatel proto rozhodl
o zadání zakázky uvedenému uchazeči v souladu s hodnocením nabídek hodnotící komisí <,>
neboť se jedná o nejnižší nabídkovou cenu ...

Načteno

edesky.cz/d/2848696

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz