« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Zasedání zastupitelstva obce Hněvošice dne 8. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC HNĚVOŠICE STAROSTA OBCE
<br> Zasedání zastupitelstva obce Hněvošice
<br> Starosta obce Hněvošice svolává na den 8.4.2019 jednání Zastupitelstva obce Hněvošice se začátkem V 17.00 hodin.Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto navrženým programem:
<br>.Zahájení,volba návrhové komise,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.Kontrola plnění usnesení ze zasedání dne 4.2.2019
<br>.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hněvošice za rok 2018.Účetní závěrka obce Hněvošice za rok 2018
<br>.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Hněvošice za rok 2018
<br>.Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo s firmou Digis,spol.s r.o <.>
<br>.Směrnice pro práci s osobními údaji
<br>.Rámcová dohoda o poskytování služeb v dotační oblasti
<br>.Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Hněvošice za rok 2018
<br>.Strategický plán obce Hněvošice na léta 2019 — 2025
<br>.Organizační
<br>.Diskuse
<br>.Usnesení
<br>.Závěr
<br> WQaM-ŘWN—
<br> r—AHr—Ar—Ar—A AWM—“ONO
<br> Ev.číslo: Žé/Zďfí Vyvěšeno: ! 66 Za !? Sejmuto: f'- 4'.it?/ý
<br> V Hněvošicích 1.4.2019 Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přis
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> OBEC HNÉVOŠICE Opavská XXX XXX XX Hněvošice
<br> lČ: 00300071 E-mail : hnevosicthnevosiceez Ežankovní spojení : IČO : hnevosicerolnyez C.S.a.s.Opava 00300071
<br> Mobil : +420 776 646 303 1842406319/0800 Tel.: 553 762 669

Načteno

edesky.cz/d/2848389

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz