« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 02/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 02/2019
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.0212019
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 19.<.> 032019 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.01/2019,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatele zápisu: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude obcí pořizován audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.011/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
<br> Žádost o souhlas ke stavbě ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa
<br> Informace vodovod
<br> Kanalizace Hluboká cesta
<br> Studie odpadních vod obce Rakovice Zájezd Slovensko
<br>.Duplicitní zápis vlastnictví pozemku 0.Různé 1.Závěr
<br> Aeomsmmeww
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.<.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl...

Načteno

edesky.cz/d/2847350

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz