« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC DNE 6.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC DNE 6.4.2019
Obec Ždírec starosta obce Ždírec
<br> Ždírec.29.března 2019 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Svolání zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Na základě ustanovení š 91 odst,1 zákona č.1283000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení).v plamém znění; svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ždírec:
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> vyvěšeno: 30.3 <.>
<br> sejmuto:
<br> 7.4
<br> <.>
<br> Obec Ždírec — zasedací místnost - kancelář obecního úřadu.Ždírec č.p <.>
<br> 23
<br> 6.dubna 2019 od 18:00
<br> 1)
<br> 2) 3) 4) 5) 6) ?)
<br> 3)
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (_5 95 odst.1 zákona o “obcích) a zapisovatele
<br> “Dophlěni programu zasedání ZO
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Volba členů kontrolního & tínančního výboru obce
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2019
<br> Žádost o prodej části pozemku p.č.519fll v k.ú.Ždírec u Pohledu Žádost o prodej pozemků p.č.st.35.p.č.st.41,p.č.606 a části pozemku p.č.427%! a v k.ú.Ždírec u Pohledu
<br> Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku obce Ždírec v k.ú.Ždírec u Pohledu — akce Napojení obcí na skupinový vodovod Želívka — Podmoklany <.>
<br> Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti na “pozemku p.č.5191'1 l k.ú.Ždírec u Pohledu <.>
<br> IO) Projednání záměru vyu-žití dotace POVV 2019 v obci.Inžádost velitele JSDH o dovybavení JSDH o opasky (ll ks)
<br> a.laminátovou nádrž na vodu.(1 ks) <.>
<br> 12) Pravidelná údržba zeleně - sečení pozemků a úklid posečené trávy
<br> a listí <.>
<br> l3).Diskuse 14) Různé
<br> 2019 2019

Načteno

edesky.cz/d/2847247

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz