« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Honební společenstvo Tisová se sídlem Tisová 5,34801 Staré Sedliště zastoupené honebním starostou Stanislavem Fišerem
<br> Všem členům honebního společenstva
<br> POZVÁNKA
<br> na jednání valné hromady honebního společenstva Tisová „která se bude konat dne 16.4.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Tisové v 16,00 hod <.>
<br> Program: 1) Zahájení 2) Volba zapisovatele,skrutátora 3) Kontrola usnesení 4) Zpráva starosty o hospodaření honebního společenstva 5) Zpráva nájemce () hospodaření v honitbě 5) Finanční vyrovnaní členů pro rok 2019 6) Vypořádaci podíl-PozÚřad 7) Diskuse 8) Usnesení a závěr
<br> Člen honebniho společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě ověřenou plnou moc jiné osobě(písemně).Ve smyslu 522 odst_4 zák.č.449/2001 Sb <.>,se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů( nadpoloviční většina) uskuteční jednání náhradní valné hromady od 1630 hod v témže místě s aktuálním počtem přítomných členů <.>
<br> Počet hlasů(výměru pozemků) nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí ne starším 1
<br> měsíce.Jinak bude členovi přidělen počet hlasů dle evidence HS aktualizované v březnu 2019 <.>
<br> V Tisové dne 26.3.2019
<br> XXXXXXXXX XXXXX XŘ/
<br> honební starosta
<br> HONLBNÍ SPDLEČENSTVO [_IŠOVÍŘ,(1) 348 01 Sture “šachistu TESQN i 5 Diu; luÚ-ť.iČŠÚ—Ju

Načteno

edesky.cz/d/2844637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz